PERSAMAAN LCD CHINA


INFO HARGA DAN ORDER HUBUNGI: TITIN
081392159539 /085743344558 PIN BB;29DC1F85

KODE LCD TYPE HANDPHONE
020H032FPC LCD MAXTRON 177/NEXIAN  313
1540007290 LCD CROSS CB 89 WIFI
145713-A LCD ANYCALL GC668
15.12376.14161 LCD CROSS C85T / CB86T/CB82
1512376-14761 LCD XP MOBILE MARS
15-12446-15791 LCD MAXTRON MG216
1540006070......................... LCD MITO 302 pin 37
6804-FPC-E-A100........ LCD GSTAR 138 pin 29
8287-0229-5080................... LCD MYG 818
8K1201 LCD BEYOND B818/ B618
8K1304 LCD MITO 529
8K1941 LCD HT H61
8K2670 LCD MITO 9800
8K3277 LCD ETOUCH E606/G STAR 988/VODASTAR 288
8K-3394 LCD KTOUCH H699...........
8K4662FPC LCD NEXIAN G868 TAP
8K5038 LCD CHINA XP MEDUSA
A594-15-P070921-1844 LCD KTOUCH E60...........
ART 22F3702 Q CIF LCD HT G19...........
ART18B1403ANS LCD NEXIAN G331
ART20F1701S LCD ETOUCH 303/CROSS CB80...........
ART20F3701................ LCD NOKIA E71/ LCD MITO 2000
ART20F3707 LCD CROSS GG51/MITO 2000/ V708/HT G11/HT G18
ART22 3605 Q LCD BEYOND B 68...........
ART22F3605 LCD VENERA C212
AT 15-12376-11871 LCD CROSS CB83 AT
BB TFT8K3288 FPC-A1-E LCD DEZZ0 D800...........
BTG242432......................... LCD ST67 pin 33
C14MVGU................... LCD BEYOND B555 / KX 520 pin 20
CMS2452 2 LCD SKYBEE  CHAMP C
CT024TN02 M1-E..........................LCD KTOUCH 2,6" (A650, A615, D700)
D133CPT LCD ASIAFONE 701
DFT-60248-03 V01 LCD 6500 CINA
DJN 15 12 366 13761 LCD CROSS 90 B
DJN15-32302-14771 LCD CHINA XP CYBORG
DMT 0597 FPC-A LCD GVONE 620...........
DMT0237............................ LCD NOKIA N95
DMT0311FPCB1- LCD CROSS CB96 T /MITO 298/ MY GG600
DMT0311FPC-B1 LCD MY-G 600...........
DMT0574 ..................... LCD BEYOND B710
DMT0752 LCD ASIAFONE AF803
ED-6009-FPC...................... LCD SWAHO 1101 pin 27
ED-6368-FPC............... LCD BEYOND 510, ST55 pin 20
ET PPC-Y81229 LCD CROSS CB83 ET
FL026T005-01 LCD BLUEBERRY G7C
FLO24N05501 LCD CINA MAXTRON 298
FP-00509-04 LCD IMOBILE i101...........
FP-60278-04................. CROSS GG77 SOLDER pin 37
FPC 242 3 LCD GSTAR 300
FPC 4219J-V1 BF LCD D-ONE 289...........
FPC 4506 A-V2 LCD ZTE C335...........
FPC C14MVGU-1-01 LCD BEYOND B 555/STARTECH st21...........
FPC ST020B6C-D30VERI LCD BEYOND B 600...........
FPC1771805 LCD MITO 290
FPC1773604 LCD IMO BB 369...........
FPC2001802 LCD IMO BB 189/TAXCO W2/ TIGER 338
FPC2001802 LCD MITO BB 189...........
FPC-200180209 1111 FGD LCD TAXCO W2.........

FPC2003701090922 LCD HT G10/IMO 369/ NEXCOM N69...........
FPC2065-1-AO LCD NEXIAN G801/LCD NEXIAN G722
FPC20BMFG92 LCD MITO 380
FPC2203904 LCD HT M16 / GSTAR Q85
FPC2404A-V1 LCD CROSS CB97A
FPC242............................... LCD MITO 2108 pin 37
FPC242-39 LCD NEXIAN G505
FPC-242-4 LCD LEXUS 2108...........
FPC242-4-V LCD MITO 2108 PIN 37...........
FPC246-8 ................. .... LCD GSTAR 310 pin 20
FPC248-AO LCD NEXIAN G501
FPC4069AG-V LCD KTOUCH B830...........
FPC4219J-V1 LCD TAXCO DM70...........
FPC429/F-V1 LCD I-PHONE 228...........
FPC4328A-V1 LCD 6300 CINA
FPC-51-ROHS0846 LCD MIXCON BB S500...........
FPC826A............................. LCD KTOUCH D177
FPC826AJ............................ LCD IMO C6000 pin 30
FPC826A-V0 LCD KTOUCH D177...........
FPC8585N-V0-C LCD KTOUCH H888/H889...........
FPC8717-VO LCD NEXIAN G788 SHE
FPCC14MVGU-1-01 LCD BEYOND B555/STARTECH ST21
FPC-C177 VHV-2-B2 LCD TAXCO TX60...........
FPC-FTM3000O03Z-00 LCD TAXCO DM77...........
FPC-FTM300D072-00 LCD N97 CINA...........
FPC-FTP280PO4N-OO LCD N96 SOLDER...........
FPC-G240 T40-185 C V00 LCD CSL BLUEBERRY...........
FPC-GG220T36.......... ......... LCD HT G30
FPC-K200QFE-V8-01 LCD GSTAR 368...........
FPC-S92027A-1 LCD VITELL V222...........
FPC-S95261................. LCD Anycool GC669 pin 37/G VONE 808/TAXCO DM90
FPC-S95339-V01 LCD BEYOND B 999i...........
FPC-SH9650....................... LCD MYG 638
FPC-SH9718-12B............... LCD MITO 800
FPCST020B6C............. LCD BEYOND B800, B600 pin 39
FPC-ST024C6CD20 .... LCD AF303 pin 37
FPC-ST024C6CD20-VER1 LCD BEYOND B 710/SPIRIT 77...........
FPC-T18DES33VOF LCD IMOBILE i202...........
FPC-T24BMHJ88 LCD MITO 500
FPC-Y8021 V02 LCD E66 CINA...........
FPC-Y80575 V01 LCD LEXUS L16...........
FPC-Y81007 LCD CROSS CB86T
FPC-Y81278 LCD CROSS GG58CT
FPC-Y81402 LCD TIGER KF999 -- N

FPC-Y81415 VO1 LCD CROSS PD6
G240T37TD-053 LCD TOCALL T323...........
G240T37TP........................ . LCD TOCALL 323 / SPIRIT S77 pin 37
GB220.0220 LCD SKYBEE  CHAMP C
GOG-1264-FPC-A1 LCD GT 28...........
GST 2D2147 LCD CROSS E5
GST2D2147 LCD CROSS E5
GT240-0400 LCD MITO 8600
JFP-60278-01................ LCD CROSS GG77 SOCKET pin 39
JYD G6096 SA................... LCD CROSS GG66 pin 39
JYD GA 200-0119 FPC-A LCD D-ONE 758...........
JYD GA 200-0119 FPC-A LCD D-ONE DG638...........
JYD GB220-0218 FPC-A LCD VITELL 710...........
JYD GB220-0220 FPC-A LCD SPC BOSS C1000...........
JYD-GC200-0277 FPC-B LCD I-TU 8888...........
KD9718-128 LCD MITO 800...........
KFM265PUI LCD NEXIAN G509
KLLCMTFT2807-VOA LCD N96 CINA...........
KT200AA 027A V1 LCD HT G10 25 PIN /VITEL 717
KT220AA-033A-V1 LCD ELZIRO...........
LT 20F 3707 LCD MITO C2000/VITELL BB V708...........
LT0728 .............................. LCD MITO 529
LT20F3707.......................... LCD MITO 2000 pin 37
LT8179-01 LCD IT-MOBILE X607...........
MT200TMCL 70 LCD IMO T588
OPFPCT0566-V1 LCD N73 CINA...........
PPC-Y81229 LCD CROSS CB83ET
QT2402S............................. LCD SPIRIT S77
RM0070529004.................... LCD KTOUCH E60 pin 43
S2222-0090 LCD HT G33...........
SAT 22009 A16B LCD ASIAFONE 306..........
SP3209G LCD MAXTRON 262
SR7790993.......................... LCD MITO 8000
T026QVT003 LCD MAXTRON 198...........
T24NTB6931-FPC-A LCD CROSS GG79...........
T26BMHJ103 LCD CROSS CB96ET
T26BMHJ129 LCD MITO 699 -- NEW
TF2804B3........................... LCD MITO 529
TF2805L.............................. LCD NOKIA N96 CINA
TFT 4511 LCD N70 CINA...........
TFT 8K1569FPC-A1-E LCD E90 CINA/BEYOND B530/ G STAR 818
TFT 8K3277 FPC-A2-E LCD ETOUCH BB E66...........
TFT0206QC96N LCD CROSS 90A
TFT020H010 LCD MAXTRON MG152
TFT020H032 LCD BLUEBERRY CSL 910
TFT022008 LCD MAXTRON MG288
TFT022H015 LCD CINA MAXTRON MG131
TFT024H028 LCD CROSS CB96T/NEX T901/ GSTAR 818i/lexus l26
TFT024HT012FPC-B-1 LCD MAXTRON 257
TFT025B056 LCD MAXTRON MG272
TFT1004 LCD ETouch 656-509

TFT177H036 LCD GSTAR Q88/Q86
TFT4511............................. LCD NOKIA N70 pin 30
TFT7802-07.................. LCD A7880, AF303
TFT8K 0561 FPC LCD N82 CINA...........
TFT8K 1270 FPC-B1-E LCD HITECH H61/N96 CINA...........
TFT8K 1546 FPC-A1-E LCD KTOUCH V908...........
TFT8K 2689 FPC-A1-E LCD NEXIAN G912...........
TFT8K 3248 FPC-A1-E LCD MITO 838/VITEL 737
TFT8K 3561FPC-A1-C LCD NEXIAN 868...........
TFT8K 8717C-VO-CI LCD IMO B819...........
TFT8K0354FPC................... LCD KTOUCH 2,2" (A933)
TFT8K0470FPC................... LCD IMO G200
TFT8K0478FPC.................. LCD NX G700
TFT-8K0679-A2-E LCD MY-G 638...........
TFT8K0679FPC................. LCD MYG 638 / H38 / N77
TFT8K0706FPC-A1-E LCD MIXCON BB M88...........
TFT8K0943FPC-A1-E LCD KTOUCH D175...........
TFT8K1069FPC................. .. LCD KTOUCH 3" (V908)
TFT8K1201FPC.......... . LCD BEYOND B618 pin 37
TFT8K1204FPC................... LCD KTOUCH 2,6" (A650, A615, D700)
TFT8K1208FPC-A1-E LCD MY-G 630...........
TFT8K1253FPC-A1-E LCD KTOUCH D186...........
TFT8K1276FPC.................. . LCD IMO C2000 / H61 / N96 pin 37
TFT8K1277FPC-A1 LCD HITECH h39 PIN 37/MY-G 660...........
TFT8K1287FPC-B2-E LCD BEYOND B 868...........
TFT8K1296FPC-A1-E LCD KTOUCH A933...........
TFT8K1358FPC.................. . LCD IMO C2000 pin 37
TFT8K1358FPC-A1-E LCD IMOBILE C6000...........
TFT8K1465FPC.................. LCD MYG 800
TFT8K1480FPC................. LCD NOKIA N82 AF303
TFT8K1480FPC-A1-E LCD ASIAFONE AF303
TFT8K1480FPC-A1-E LCD ASIAFONE 303

TFT8K1480FPC-A1-E LCD N77 CINA...........
TFT8K1486FPC................... LCD HITECH H38 N77 pin 44
TFT8K1486FPC-A1-E LCD HITECH H38...........
TFT8K-1499 FPC LCD BEYOND B 505...........
TFT8K1499FPC........... LCD BEYOND B505 / 6300
TFT8K1546FPC.................. . LCD KTOUCH 3" (V908)
TFT8K1556FPC......... .. LCD ETOUCH TD 380 pin 37
TFT8K-1556-FPC-A1-E LCD ETOUCH TD830...........
TFT8K1569FPC........... LCD BEYOND B530, E90, NX G522
TFT8K1656FPC.................. LCD NX G522 / E90 / BEYOND B530 pin 36
TFT8K1670FPC-A1-E LCD I-TU 8868...........
TFT8K-1711-FPC-A1-E LCD I-PHONE 1711...........
TFT8K1938FPC................... LCD HT M12 pin 24
TFT8K-1962 FPC LCD SWAHOO S890...........
TFT8K1962FPC.................. LCD SWAHO 890 39
TFT8K-2132-FPC-A1-E LCD ANYCALL T728
TFT8K2469FPC-A1-E LCD HT G30/BEYOND B85/E71 CINA/MITO G91...........
TFT8K2469FPC-A1-E LCD HT G30/BEYOND B85/E71 CINA/MITO G91...........
TFT8K2510FPC-A1-E LCD HT A30 PIN 35...........
TFT8K2510FPC-A1-E LCD HT A30 PIN 35...........
TFT8K2719FPC-A1-E LCD HT G32...........
TFT8K2885FPC-A1-E LCD NEXIAN BB G900/G922..........
TFT8K2898 LCD VITELL T90...........
TFT8K-3248FPC-A1-E LCD MITO 838...........
TFT8K-3262 FPC-A1-E LCD ETOUCH BB 626...........
TFT8K3278FPC-A1-E LCD MIXCON BB S388...........
TFT8K3288FPC........... LCD DEZZO D800
TFT8K3309FPC................... LCD HT G31
TFT8K-3309FPC-A1-E LCD BEYOND B 9000...........
TFT8K3327FPC-A1-E LCD IMO BB 9000...........
TFT8K3327FPC-A1-E LCD TOCALL T550/IMO BB  C9000...........
TFT8K3339-A1-E LCD E71 CINA...........
TFT8K3369FPC LCD NEXIAN G522
TFT8K3369FPC-A1-E LCD NEXIAN G522 ORI...........
TFT8K3454 FPC-A1-E LCD NEXIAN G923...........
TFT8K3454FPC............... ... LCD NX G922
TFT8K-3483-FPC-A1-E LCD GVONE 920...........
TFT8K3503 FPC-A1-E LCD D-ONE 768...........
TFT8K3666FPC-A1-E LCD NEXIAN C951...........
TFT8K4662 LCD GSTAR 178
TFT8K5189WPC LCD CHINA XP ST12 / VODASTAR V899
TM0 23KDZ05 LCD CHINA XP MOBILE 8500
TM0 23KDZ06 LCD MITO 305
TM014GDZ05 LCD CROSS GG53C
TM018FDZ16 LCD VENERA AKTIF
TM018GDZ23 LCD VENERA 333

TM020GDZ09 LCD VENERA 202
TM020GDZ18 LCD TOCAL T100
TM020GDZ25 LCD GSTAR Q82
TM176220C4NFWGWA1..... LCD GSTAR 628 pin 37
TSF805D (B) LCD N95 CINA...........
TSF8H-0478 FPC LCD NEXIAN G700/HT M10/VITELL 288...........
TSF8H0482FPC........... LCD BEYOND B2200, KTOUCH A5118
TSF8H0485FPC................. . LCD ZTE 1688
TSF8H0485FPC-A1-E LCD ZTE 1688...........
TSF8-H048S FPC-A1-E LCD GVONE 530...........
TSF8H0508FPC-A2-E LCD GSTAR 168...........
TSF8H0514FPC.................. . LCD TOCALL 1266 GSTAR 333 pin 33
TSF8H0598FPC........... LCD BEYOND B2200 / KTOUCH A5118
TSF8H0598FPC-A1-E LCD KTOUCH A5118/B2200...........
TY28F03MHA.............. LCD BEYOND B868, 8011
UNIX224069002 LCD MAXTRON MG295
UNIX224069002-02 LCD CROSS 900T
WD04569AF2S LCD CROSS CB80
WD04583AF1M LCD CROSS CB90
WD604BF LCD CROSS GG53
WD646CF2X LCD CROSS E3T
WD651AFG LCD CROSS 83T
WD703AFG LCD CROSS GG58T
WD796BF6PJ LCD CROSS CB83 DT
WD-F1212V7 LCD IMOBILE i510...........
WD-X1008V7 LCD ESIA WARNA...........
WTD T171M LCD TV C1000...........
WTD WD 04569 LCD ETOUCH 505...........
WTM0561 LCD MAXTRON MG278
WTS0567 LCD MAXTRON 236
XA-03142 D11702S1 LCD MITO 301 ……….
Y81152 LCD CROSS PD-100T
Y81184 LCD CROSS E1
YDE FPC24T495-A1 LCD MY-G 880...........
YF2831MHA .................... .. LCD MITO 8000
YL8605................................ LCD ST707
YL8674 LCD CROSS GG51..........
YL88H5MLA LCD CROSS GG79...........
YL9737MLA-A-O LCD D-ONE DG578...........
YT  22F68 LCD MITO 8100-LEXUS
YT028COSB-FPC-A LCD CROSS CG777...........
YT20F34GIA-FPC-A LCD BB i900...........
YT22F68 GIA-FPC-A LCD MITO 8100/LEXU L18...........
YT22F68GIA................ ....... LCD HT G30, E71 cina
YT-22F68GIA-FPC LCD MITO 8100...........
YT22F88CIB-FPC-A LCD I-TU 8878 BB/IMO G911/MAXTRON 185/ZTE 777
YT2406CIA-FPC-A LCD GSTAR 388...........
YT24F06MIA............... LCD GSTAR 388 pin 39
YT24F96 LCD MITO 8900
YT24F96CHD-FPC-A LCD MIXCON BB S908...........
YT28F03MHA-FPC-C LCD LEXUS 8011/BEYOND 868/N99 CINA...........
Z24269S00HI-3-A LCD CROSS CB96CT
3 komentar:

 1. thank,dimana tokonya bos

  BalasHapus
 2. Mau nanya ni kalo LCD hp mixon mx3 ada gak? Code lcd TM020HDH15 dalam list tdak ada persamaan, apbla ada brapa harganya? Thankz

  BalasHapus
 3. permisi gan, cari LCD HP Cross Andromeda A10 (code : DJN 15-22391-33291) ato persamaannya

  contact:085257777345

  BalasHapus